Přejít na hlavní obsah Přejít na postranní panel Přejít na patičku

Historie knihovny

Měšťanská knihovna Novopacká založena byla roku 1846. Přičiněním tehdejšího kaplana Jana Nešpora, jenž vybídnuv některé měšťany jal se s nimi po městě sbírati příspěvky. Z peněz sebraných zakoupeny byly hned knihy a každý zakládající úd knihovny, složil 5 zl. Stř., mohl stále bezplatně vypůjčovati si knížky. Knihovna v celém okolí nacházela příznivců a vydatně tu působila. Brzy se stala údem „České matice“, „Dědictví Svatojánského“, každoročně mnoho spisů koupeno a též od měšťanstva darováno. Správu knihovny převzal p. Karel Záhorský a dohlídka nad ní byla svěřena p. Ant. Kaskovi a místnímu faráři p. P. Aloisi Macháčkovi. Hlavním podporovatelem knihovny bylo divadlo ochotnické a každého roku z jednotlivých představení značné sumy knihovně měšťanské byly věnovány. Kolem r. 1850 převzal správu knihovny učitel p. V. Styblík, po něm p. Jos. Radimský ml. Obchodník a nyní nachází se knihovny pod správou p. Jos. Radimského st. , v jehož bytě je umístěna. Knihovna čítá celkem 353 svazků obsahu beletristického, 91 knih vědeckých, 46 knih z „Dědictví Svatojánského“. Fotografovaný „Rukopis Kralodvorský“ koupen za 10 zl. Ze sbírky učinění panem B. Nydrlem. V městském archivu nachází se „Liber sponsalium“ od roku 1667, obsahují česky psané svaté smlouvy a všeliké pamětnosti. Dále nalézá se tam „Liber memorabilium ab anno 1749“, „Gedenbuch der Stadt Neupaka vom J. 1788“ a prastará „Pamětní kniha“, sepsaná od tehdejšího měšťana novopackého p. J. Golla, která pro mě jest veledůležitá, poněvadž obsahuje mnohé rodinné zápisky.

Za posledních sedm let dělo se pro knihovnu měšťanskou bohužel velmi málo. Zdálo se, jakoby pokročilé měšťanstvo novopacké za svou bohatou a starou knihovnu bylo zcela zapomnělo. Hlavní vinu sluší hledati v tom, že místnosť, v níž nyní knihovna se nalézá, jest obecenstvu trochu nepřístupná a jest všeobecným přáním měšťanstva, aby přeložena byla do místnosti veřejné, k čemuž nejlépe by se hodila místnost okr. Zastupitelstva. Letošního roku daroval knihovně lékárník p. Jos. Šviha: „Proklatce“, „Jeptišku“, „Hraběte Beňovského“. Ochotnické divadlo věnovalo z představení dávaného dne 13. Února 10 zl. a P. Jos. Beran půlročník „Světozora“, v němž nachází se životopis zdejšího rodáka P. Frant. F. Procházky. P Jos. Radimský st., jeden z nejhorlivějších podporovatelů knihovny a po dlouhá léta její bedlivý strážce dar podporovatelů knihovny a po dlouhá léta její bedlivý strážce daroval beletrist. přílohy „Posla z Prahy“. Množství příspěvků peněžitých i v knihách jest od občanů slíbeno a lze se nadíti, že knihovně měšťanské v místnosti veřejné čilejší nastane život.

Světozor 1870, roč 4, č 23

Od 1.9.1995 najdete knihovnu v nové budově v centru Nové Paky.

Zveme Vás na návštěvu.