Přejít na hlavní obsah Přejít na postranní panel Přejít na patičku

Knihobox

KNIHOBOX – venkovní návratový samoobslužný box

Potřebujete vrátit knihu např. v době, kdy je knihovna uzavřena?

Využijte samoobslužného KNIHOBOXU, který je umístěn u hlavního vchodu knihovny!

Do KNIHOBOXU lze vracet vypůjčené knihy 24 hodin denně 7 dní v týdnu jednoduše vhozením do schránky hřbetem napřed.

Pro používání KNIHOBOXU je vhodné si zapamatovat tato tři pravidla:

1. Využití KNIHOBOXU je na vlastní zodpovědnost čtenáře. Knihy, které byly oproti stavu při půjčování jakkoliv poškozeny, ze čtenářského konta nebudou odepsány. V tomto případě bude čtenář informován a náhradu za poškození dokumentu je povinen vyřídit osobně.

2. Do KNIHOBOXU se nevhazují CD, společenské hry, knihy označené jako fotokopie, knihy půjčené meziknihovní výpůjční službou a čtenářský průkaz.

3. KNIHOBOX není propojen s knihovním systémem. Knihovna garantuje, že dokumenty, vrácené prostřednictvím KNIHOBOXU, budou ze čtenářského konta uživatele odečteny následující (otevírací) den.

4. Knihovní systém zaznamenává překročení výpůjční lhůty a generuje poplatky z prodlení až do doby, než jsou dokumenty ze čtenářského konta uživatele odečteny. V případě, že bude kniha vrácena po uplynutí její výpůjční doby, bude čtenář i nadále povinen při nejbližší návštěvě knihovny uhradit poplatek z prodlení.

Doporučení

Aby knihovní systém neúčtoval poplatek z prodlení, doporučuje se vložit knihy do KNIHOBOXU alespoň s jednodenním předstihem, než je datum vrácení. Tzn., pokud výpůjční lhůta končí např. v pondělí, odevzdejte knihy do boxu předchozí neděli.