Přejít na hlavní obsah Přejít na patičku

Internet

  1. Internet může využívat každý občan po předložení občanského průkazu.
  2. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.
  3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny.
  4. Uživatel může kopírovat na své flashdisky informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
  5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Knihovna může požadovat uhrazení finančních nákladů za odstranění vzniklé škody.
  6. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
  7. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
  8. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem.
  9. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon).